Školy, školky připravíme pro Vás dotace - šablony ve výši 100% pro Vaše zařízení. Cílem této podpory je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu.


Jedeme v tom spolu, držte se nás, nenecháme Vás v tom! Vždy jsme připraveni Vás vyslechnout a pomoc. Veselé Velikonoce 2020, které jsou jiné než jsme zvyklí, ale i tak krásné. Nyní je nejlepší doba zajímat se o dotace a dotační prostředky, které můžete získat do svého podnikání a zvýšit konkurenceschopnost. 


Patříte do skupiny výrobců zdravotních pomůcek nebo je přímo vyvíjíte? Obraťte se na nás, připravíme pro Vás žádost o dotaci. Pro vývojářské společnosti bude vyhrazeno 300 milionů korun, pro výrobní firmy bude připraveno 200 milionů korun. Využijte s námi program Technologie COVID 19.


Hlavním cílem programu podpory je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků. Vznikly jste v letech 2015–2018? Tak to máte štěstí, můžete vyčerpat dotaci téměř na cokoliv. Způsobilé výdaje v tomto program jsou velmi různorodé. 


Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.


Cílem aktuálně vyhlášeného programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 16. března 2020 - tj. dnes. 


V rámci programu COVID Praha bude ČMZRB poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Délka vyřízení úvěru bude dána rychlostí úvěrového procesu příslušné úvěrující banky. Záruka ČMZRB bude vyřízena během několika pracovních dní, pokud budou dodány kompletní podklady.


V rámci program COVID II budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků. ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč.


Ničeho se na světě není třeba bát, jen je nutné všemu dobře porozumět. Ať se jedná o současnou situaci ve světe ohledně koronaviru, či řešíte zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj podílu na trhu včetně zvýšení obchodních zakázek. Připravíme Vám dotační možnosti pro rozvoj firmy a svojí konkurenceschopnosti.