Za dobu působení na trhu 15 let jsme pro naše klienty získali přes 32 mld. Kč. Můžeme se pyšnit 98% úspěšností připravených žádostí o dotace. Celkem máme přes 1850 spokojených klientů.

Dotace

Dotace jsou zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele, ale v dnešní době i obcí a měst, či neziskových organizací.

Získat dotaci můžete na pořízení technologie, ICT, vývoj, výzkum či zavedení nového výrobku či služby na trh, rekonstrukci nemovitosti, úsporná opatření včetně tepelného čerpadla, osvětlení, školící objekty, podpora výstav a veletrhů v zahraničí, podpora ekologických a sociálních projektů či vzdělávání. 

Dotačních možností je nepřeberné množství a dovolujeme si tvrdit, že na každou investici Vám nejdeme vhodný dotační titul.

Energetické audity

Vyhotovíme Energetické audity, energetické posudky i průkazy energetické náročnosti budovy.

Všechny dokumenty připravíme dle zadání klienta či dle pravidel daného dotačního programu v aktuálním znění zákona, vyhlášky či podmínek výzvy.

 

 

 

 

Výběrová řízení

Připravíme výběrové řízení dle požadavků a zadání. Zabýváme se výběrovými řízeními dle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci podmínek podle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tak i veškerých dotačních pravidel.

Realizujeme veřejné zakázky:

  • na dodávky, stavební práce i služby
  • nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení)
  • pro veřejné, dotované, sektorové i centrální zadavatele

Odpočty na výzkum a vývoj

Daňové odpočty nákladů na výzkum a vývoj. Jedná se o nejefektivnější nástroj pro financování firemního výzkumu, vývoje a inovací. O náklady vynaložené na činnosti výzkumu a vývoje si v daňovém přiznání nejprve snížíte základ daně v podobě daňově uznatelných nákladů, následně pak podruhé jako položku odečitatelnou od základu daně. Při současné 19% sazbě daně z příjmů právnických osob, tak o téměř jednu pětinu zlevníte vynaložené náklady!

Náklady na výzkum a vývoj nejdete ve všech oborech podnikání. Než začnete předmětný výzkum či vývoj, zašleme na finanční úřad nezávazné oznámení o plánovaném záměru odpočet uplatnit.

Připravíme pro Vás před uplatněným částky odpočtu PROJETKOVOU DOKUMENTACI.

Administrace procesu odpočtu je méně náročná oproti administraci dotací.

Konzultace zdarma

Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte navrhnout nám termín schůzky právě teď!

Image