Sponzorujeme Strom splněných přání

I tento rok jsme opět podpořili projekt Stromu splněných přání více informací o naší pospoře naleznete zde.

Více informací o projektu naleznete zde.


 

Občanské sdružení V JEDNÉ VTEŘINĚ

Malé občanské sdružení prvotně vzniklo za účelem všestranné pomoci z neutěšené životní situace tělesně postiženého Jaromíra. Ten v roce 2004 utrpěl těžký úraz a stal se z něj v několika vteřinách těžce zdravotně postižený člověk - kvadroplegik. snahou je mu pomáhat a podporovat  ho v jeho nelehkém životě a společnými silami se snažit o jeho znovu začlenění do normálního života. Více zde: http://www.vjednevterine.cz/pomahaji-nam/


 

 

Fotbalový Club Slavia Hradec Králové

Sponzorujeme sportovní klub, který provozuje a rozvíjí sportovní odvětví kopaná v kategoriích mladších a starších elevů, žáků, dorostu a mužů, ve formách výkonnostních směřujících k účasti ve svazových soutěžích Českomoravského fotbalového svazu. http://fcslaviahk.cz/index.php/club/partners


 

 

Projekt Šance o.p.s.

Sponzorujeme děti z projektu Šance, kteří jsou ohrožené sociální exkluzí. Získali jsme v rámci spolupráce Ocenění za  podopru pracovní a terapeutické dílny Projektu Šance "pro děti ulice". První pokus s otevřením PRACOVNÍ DÍLNY Domu Šance se uskutečnil v roce 2006. Od června 2007 se podařilo dílnu ve zkušebním provozu otevřít celotýdenně. Kmotry PRACOVNÍ DÍLNY se stali: Petr Muk, Petr Janda a Petr Novotný. V roce 2005/2006 proběhla rekonstrukce StreetWorkCentra a pro klienty byl vybudován sprchový kout. Ve StreetWorkCentru jsou dvě pračky a dvě sušičky na prádlo. I když přijdou klienti špinaví, mohou odejít čistí. StreetWorkCentrum poskytuje vše v rámci programu PRVNÍ POMOC V NOUZI.

Více informací zde.


 

 

Spolek Veselý vozíček

Podporujeme zdravotně postižené osoby a lidi v těžké životní situaci a pomáháme Veselému vozíčku v jejich činnosti.

Více na: http://www.veselyvozicek.cz/pomahaji-nam/


 

Obědy pro děti

Rozhodli jsem se též finančně podpořit projet Obědy pro děti.

Více informací zde.


 

Nadační fond Lucie

Také podporujeme Nadační fond Lucie, který slouží k podpoře Urologické kliniky Všeobecné faktultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací zde.