Grant Consulting a.s. je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Jsme dynamickou poradenskou společností se širokým okruhem odborníků z oblasti ekonomie, financí, zemědělství, rozvoje území s působností na území celé České republiky.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti získávání dotací a grantů ze zdrojů ČR, Strukturálních fondů EU a jiných v rámci dotační politiky státu a Evropské unie.

Společnost se dále zabývá firemním poradenstvím z oblasti financování, strategických plánů, marketingu, managementu nejen podnikatelů, ale i municipální sféry a neziskových organizací.

Zpracovali jsme velké množství úspěšných projektů pro malé, střední i velké podniky, města, obce, městské části, školy i kraje.

Klíčem k úspěchu je dobře zpracovaný projekt!

Společnost Grant Consulting a.s.

 • zaregistrovaná mezi prvními členy v Národním registru poradců vedeným Agenturou CzechInvest pod č. reg. SME0061,
 • získala certifikaci kurzu garantovaného německými poradenskými postupy C3 - Growth (poradce pro malé a střední podniky),
 • certifikovaná v oblasti cestovního ruchu a moderního řízení,
 • cetrifikovaná jako poradce v oblasti životního prostředí
 • zkušená ve vedení odborných seminářů a vzdělávání subjektů z řad municipální, neziskové sféry i podnikatelů v oblasti dotací a grantů,
 • podílející se na zpracování projektů, které byly oceněny Národní výběrovou komisí

Díky uplatnění moderních organizačních postupů, metod a ucelených kontaktů a zkušeností zajistíme rozsah služeb, který vede ke spokojenosti našich klientů.

Základním cílem společnosti je poskytování služeb (dotace, granty), které prokazují jistotu a spokojenost našich klientů. Nejcennější reklamou pro společnost jsou dobré reference a jejich šíření k potenciálním klientům, kteří využívají možnost získat dotace a granty.

Dotační politika

 • Doprava a infrastruktura
 • Ochrana životního prostředí
 • Obnova a rekonstrukce památek
 • Podpora podnikatelů (technologie, podnikatelské nemovitosti, úspory energií apod.)
 • Zaměření na rozšíření informačních a komunikačních technologií
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělání
 • Obnova a rozvoj venkova a měst
 • Sociální integrace, sociální podnikání

V oblasti problematiky dotací a grantů Evropské unie nabízíme komplexní služby a individuální přístup pro každého klienta.

Naši pracovníci jsou připraveni profesionálně zpracovat žádosti o dotace na Vaše projekty a investiční záměry.

Konzultace zdarma

Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte navrhnout nám termín schůzky právě teď!