Připravovali jsme žádost o dotaci pro firmu AQUA S.P.P. v rámci oblíbeného programu Úspory energie. Předkládaný projekt podporuje snížení energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Realizací projektu dojde k úspoře elektrické energie v celém provozu žadatele. 


Nová diskuze o programovém období 2021-2027 jsou v plném proudu a Česká republika si volí priority, kam dotace bude chtít nainvestovat. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Stanovujeme cíle ve strategických dokumentech. 


Je to doma! Díky. Získali jsme za naší práci ocenění - Ocenění Českých podnikatelek 12. ročník -  rok 2019. Velice si toho vážíme a bereme to jako velkou výzvu udržet a zlepšovat kvalitu služeb pro klienty, nabídnout nadstandardní vztahy a vyčerpat do nejvíce dotací. Jsme s Vámi rádi - bez Vás by to nešlo - těšíme se na Vás. 


Teď je ideální čas připravit projekty do cestovního ruchu. Využijte klidnější období části roku a připravte se na investice vedoucí ke zlepšení vámi nabízených služeb. Přijmáme objednávky na zpracování žádostí o dotace, rádi Vám je úspěšně připravíme. Máme vysokou úspěšnost podaných žádostí o dotace.