Nevíte, který program vybrat správně na Vaše připravená úsporná opatření. Jako dotaci vhodně zvolit? Pomůžeme Vám ve správném výběru a v získání optimálně vysoké dotace pro Vám projekt. Cílem těchto dotací je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.


Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.


Integrovaný regionální operační program (IROP) podpořil už 10 tisíc projektů za 120,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navíc kvůli současné nelehké situaci spojené s pandemií koronaviru v IROP připravujeme zvláštní finanční prostředky REACT-EU.


Nejčastější chyby při přípravách žádostí o dotaci jsou administrativního charakteru. Dopouštějí se jim žadatelé zbytečně a tím si způsobují svůj neúspěch. Většina z nás touží po úspěchu připravované žádosti o dotaci. Připravit bez chybně žádost o dotaci stojí hodně úsilí. 


Cílem tohoto programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst.


Výzva, která je nyní vyhlášená a stále běží, je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky. Dotace je nabzena ve výši 50% z investice. Náklady na přípravu podkladů včetně zpracování žádosti o dotaci je uznatelný výdaj. 


Rok 2021 přinese nové příležitosti. Nevíte, jak získat dotaci a na co je dotace poskytovaná? Jsme tu, abychom pro Vás pracovali a vybrali Vám optimální rozložení investice a pokrytí dotace. Podporujeme rozvoj českých podnikatelů a firem. Těšíme se na Vaše nové projekty!


Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátku, štastný nový rok 2021 a hodně zdraví. Děkujeme Vám všem, kteří v nás věříte a těšíme se na další dotační rok. Umímě pro Vás získat dotace pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti. Děkujeme a těšíme se na Vás!


Malí a střední podnikatelé podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších. V rámci bezúročného úvěru lze pořizovat vozidla, která budete využívat pro ekonomickou činnost podporovanou svého podnikání.