Potřebujete nakoupit nový software či hardware? Chcete zavést home-office a chybí Vám peníze na investici? Využijte dotace ve výši 45% z investované částky do vybrané informační technologie. 


Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR. Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR v režimu ex post.


Recyklace, recyklace, recyklace. Už i český trh se začíná otevírat a blýská na lepší časy. Výrobci nápojů to skutečně myslí vážně. U Brna vyrostla továrna na plasty. Potenciálními zákazníky nové fabriky budou výrobci lahví, případně samy nápojářské firmy i další podnikatelé. 


V souvislosti s přijatým „daňovým balíčkem“, resp. s účinností zákona č. 609/2020 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), zejména v souvislosti s novelizací zákona č. 586/1992 Sb. (zákon o dani z příjmů) a zákona č. 563/1991 Sb. (zákona o účetnictví) informuje MPO, coby poskytovatel dotace o následujícím:


Výzva, která je nyní vyhlášená a stále běží, je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky. Dotace je nabízena ve výši 50% z investice. Náklady na přípravu podkladů včetně zpracování žádosti o dotaci je uznatelný výdaj. 


Těšíte se na nové programové období 2021 – 2027? My ano, a jsme připraveni i v tomto sedmiletém období Vám pomoc s dotacemi pro Váš růst. Takto pomáháme podnikatelům, obcím, městům, spolkům či příspěvkovým organizacím již čtvrté sedmileté dotační období. Představím Vám pět cílů hlavní investiční politiky EU:


Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně dotací? Máte dotazy ke stávající dotaci, kterou máte zaregistrovanou nebo aktuálně je projekt v realizaci? Chcete zkontrolovat žádost o platbu před proplacením či udělat kontrolu výběrového řízení, které budete nahrávat poskytovateli dotace ke kontrole?