Energetika České republiky je stále založena na spalování fosilních paliv, s čímž souvisí vysoký podíl na celkových emisích skleníkových plynů. Hlavní výzvou je dílčí transformace energetiky - přechod na bezemisní zdroje. 

 

Komponenta obsahuje dvě základní skupiny investic (tyto investice zapadají do širšího rámce reforem, který je popsána níže). Jedná se o:

  1. Výstavbu nových fotovoltaických zdrojů
  2. Modernizaci distribuce tepla v rámci soustav zásobování teplem

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů by měla odpovídat „flagshipu“ „power-up“.

 

Přidružené dotace pro oblast energetiky:

V rámci sektoru energetiky jsou relevantní zejména následující zdroje financování:

  • EU fondy – v této oblasti se jedná zejména o Operační program pro technologie a konkurenceschopnosti (OP TAK) v rámci, kterého by měl být podporován rozvoj OZE v podnikatelském sektoru (jedná se tedy o OZE primárně pro vlastní spotřebu),
  • Nová zelená úsporám – v rámci tohoto programu by měly být podporovány OZE využitelné v rámci residenčního sektoru (sektoru domácností).
  • Modernizační fond – v rámci Modernizačního fondu by měly být podporovány OZE a také transformace teplárenství.
  • Fond spravedlivé transformace – předpokládá se, že část projektů v rámci JTF bude také zaměřena na projekt v oblasti OZE, respektive teplárenství.
Budete-li mít zájem o bližší informace, neváhejte mi zavolat či napsat.
 
Ing. Kateřina Procházková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 602 566 574