Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.


Máte obchod v Praze v oblasti památkové reservace? Požádejte si o dotaci na označení Vaší provozovny. Dotace je poskytována za účelem redukce vizuálního smogu. Dotace ve výši 200 tis. Kč.


Každé úterý od 10-11 hod poskytujeme on-line konzultace veškerých projektových žádostí o dotace po skypu. Reservujte si prostřednictvím emailu svoji konzultační hodinu minimálně den předem.