Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů vč. akumulace energie pro spotřebu.


Dovolujeme si Vám poděkovat za vynikající spolupráci při přípravě podkladové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci v programu Úspory energie, vyhlášeném pro rok 2020. Poskytli jste nám neocenitelné služby s kvalifikovaným a spolehlivým týmem. 


Opětovně se vyhlašuje výzva na výstavu, rekonstrukci cyklistických stezek. Příjemcem dotace může být obec, město či neziskový sektor. Způsobilý výdaje bude schválen na investice týkající se nákladů na  vznik vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, na vznik ochranného jízdního pruhu pro cyklistu, výstavba a oprava cyklostezky. 


Dotace pro Vaše podnikání. Čerpejte dotace na nákup libovolné technologie, se kterou docílíte lepších výrobků či zlepšíte výrobní proces. Jde o konkurenční náskok, který je k nezaplacení, získáte min o 30% více zakázek a zvýšíte si ziskovost firmy. Získáme vám dotaci na nákup libovolné technologie.


Česká republika bude v následujících sedmi letech z rozpočtu Evropské unie mít možnost čerpat 35,7 miliardy eur (přes 960 miliard korun). Dalších 15,4 miliardy eur si bude moci za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit. Výsledek je lepší než se očekávalo, budeme mít více peněz. 


Připojte se do další výzvy na podporu cestovního ruchu. Dotace je poskytnuta ve výši 50% z investice. A pokud máte záměr, který nelze z dotací podpořit např. rozšíření či rekonstrukce ubytovacích kapacit, je zde ještě jiná možnost financování – bezúročný úvěr.


Aktuálně máte možnost čerpat dotace na úpravu bioplynu na biometan, vzdělávání zaměstnanců, nákup technologie ke snížení znečištění ovzduší, výzkum a vývoj služeb či produktů či dotace na ověření výsledků VaV před uvedením do praxe.


Dovolte mi Vás dnes oslovit s aktuální - vyhlášenou dotační výzvou na instalaci fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. Dotace až do výše 80% způsobilých výdajů, místo realizace mimo území hl. města Prahy s dotací od 2 mil Kč do 50 mil Kč.


O dotaci mohou zažádat malé, střední či velké podniky, včetně těch, které jsou vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Podporovanými aktivitami jsou technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě pro vlastní potřebu nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.).