Cílem dotace je usnadnit diverzifikaci do nezemědělských činností. Za tímto účelem budou podporovány stavební a technologické investice v zemědělských podnicích vedoucí k rozdělení aktivit do dalších oblastí, aby tak byl zajištěn nový zdroj příjmů z nezemědělských činností. 


Dotace pro malé a střední podnikatele na nákup informační a komunikační technologie do provozu firmy. Pro malé a střední podniky je nachystaná až 45 % dotace. Nejméně budete moci žádat o 0,5 milionu Kč dotace, maximálně pak o 30 milionů Kč - tiskárny, počítače, servery, distanční práce, umělá inteligence, SW, HW aj. 


Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.


Využívejte i nadále 100% dotace na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců. Dotace Vám zaplatí náklady na externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných) - specifické i obecné kurzy.


Dotace určené na nákup elektroaut  ve Frýdku - Místku a na nové reklamní označení v Praze. Žijeme ve výjimečném městě. Tisíciletá Praha s dramatickými panoramaty, starými paláci i historickými zahradami si vydobyla přední místo v žebříčcích popularity výletních destinací.


V pátek 28. srpna 2020 byl vyhlášen program na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzvaklade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi.


Cílem dotace je podpora ve vývoji a výzkumu, v získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován.


Dotací bude podpořen vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). Řídící orgán stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč. Cílem výzvy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení.


Dalšími výzvami, na které si nyní s radostí brousíme zuby jsou dotace na zateplení objektů, tepelná čerpadla, rekuperace, nákup technologie včetně potřebného softwaru, nákup informačních a komunikačních technologií do provozu firmy. Připravíme Vám bezchybné žádosti o dotaci. Nepodávejte chybné žádosti o dotace stále dokola, ztrácíte tím čas.