Dodatečně přidělené finanční prostředky v rámci Evropské unie na krizi způsobenou pandemií koronaviru v celkové hodnotě 826 mil. EURO. Jednotlivé aktivity, kam budou směřovat peníze jsou vymezené: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, sociální infrastruktura. 


Zemědělci budou moci letos ještě vyčerpat podporu do svých zemědělských podniků. Konkrétně se bude jednat o možnost získat dotace na podporu zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Další možností vyčerpat dotace bude pro začínající mladé zemědělce.


Bezúročný úvěr, který podporuje malé a střední podniky formou zvýhodněných úvěrů a záruk, se rozšířil Nově z něj je možné financovat také projekty, které souvisejí s materiálovým a energetickým využitím odpadů. Díky zvýhodněným úvěrům budou moci MSP provozovat třídící linky. 


Potřebujete zavést inovace do praxe své firmy, máte nový produkt, či službu, chcete využívat nové procesy? S tímto jsou spojené značné náklady, které si můžete nechat uhradit z dotace. Působíte ve vybraných odvětví a chcete být vždy krok napřed před konkurencí? 


Nabízená dotace je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem této podpory je finančně podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost malého a středního podnikatele - certifikace pro podnikání. 

Využijte naposledy v tomto roce a v tomto programovém období nejoblíbenější dotace. Konkrétně se jedná o dotace na úsporná opatření, na nákup nových strojů do výroby, či na výměnu technologií s nižší spotřebou energie. Využijte dotaci na vzdělávání zaměstnanců, uhradíte kurzovné, tak i mzdu. 


Děkujeme za spolupráci s firmou SOLAP s.r.o., a těšíme se na spolupráci v dalších dotací. Jak píšete, spolupráce teprve tímto začala! Bylo pro nás ctí zpracovat pro Vás žádost o dotaci a získat Vám dotaci ve výši 45% z investice. Děkuji, za tým Grant Consulting a.s.


Cirkulární ekonomika jako příležitost pro úspěšné inovace českých firem. Pomáháme ambiciózním projektům získat dotační podporu na cirkulární nápady. Připravujeme informační kampaň o možnostech dotací v této oblasti. V novém programové období je kladen velký důraz na toto téma. 


Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.