INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Dotace a granty

  V rámci služby DOTACE A GRANTY Vám pomůžeme zajistit čerpání různorodých dotací na Vaše projekty jak z oblasti dotační politiky státu, tak z Evropské unie. Připravíme Váš projektový záměr tak, aby splňoval podmínky daného dotačního titulu a byl úspěšný při udělování dotace.

Příprava žádosti o dotaci/grant:

  • pomoc se specifikací myšlenky klienta
  • nalezení vhodné dotace/grantu pro projekt
  • zpracování všech nezbytných podkladů (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán, CBA analýza, finanční plán atd.)
  • zprostředkování předfinancování projektu prostřednictvím bankovního úvěru
  • komunikace s příslušnými orgány státní správy
  • optimalizace čerpání výše dotace/grantu na projekt -přizpůsobení projektu kritériím daného programu
  • další služby s ohledem na typ projektu.

Jsme si vědomi toho, že získání dotací a grantů ať od státu nebo Evropské unie je proces zdlouhavý, ale reálný. Jsme schopni veškerý proces zařídit bez jakéhokoliv zatížení Vašeho času.

Může se na nás obrátit kdokoliv - malí a střední podnikatelé, velké podniky, zemědělci, municipální sféra i neziskové organizace, jako jsou nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

KONZULTACE ZDARMA! Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte a domluvte si termín schůzky právě teď!

podnikatelka

Konzultace zdarma
Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte navrhnout nám termín schůzky právě teď!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9