INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Aktuální možnosti čerpání dotací


Aktuálně máte možnost čerpat dotace na úprau bioplynu na biometan, vzdělávání zaměstnanců či nákup technologie ke snížení znečištění ovzduší, na náklady spojené s výzkumeme a vývojem služeb či produktů či dotace na ověření výsledků VaV před uvedením do praxe. 

Dotace na úpravu bioplynu na biometan:

Již běží výzva programu - úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury. Výstupem projektů bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. Míra podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk. Min. výše dotace je 500 tis. Kč a max. do výše 35 mil. Kč.

Dotace na snižování znečištění ovzduší a emisí:

Co můžete pořídit - 85% dotace:

  • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění u spalovacích a ostatních zdrojů
  • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),

Vzdělávání zaměstnanců:

Vzdělávejte zaměstance s příspěvkem ve výši 85 % na vzdělávací aktivitu a 100 % na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců se může týkat jak obecných tak i specifických kurzů. Máte-li zájem o přípravu žádosti o dotaci, napište mi na prochazkova@granty-dotace.cz, připravím pro Vás a Vaše zaměstnance žádost o dotaci na pokrytí nákladů na vzdělání. 

Dotace na ověření výsledků výzkumu a vývoje před uvedením do praxe:

V rámci dotace mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem Výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

Nově jsou podporovány aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh.

Dotace na vývoj a výzkum:

Dotace je určena pro podniky ať už malé, střední, tak i velké z oblasti výzkumu a vývoje pokud ZVAŽUJETE VÝVOJ PRODUKTU, VÝROBKU, NOVÉHO MATERIÁLU, TECHNOLOGIE ..aj.

Cílem dotace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Aktuální výše dotace může na Váš projekt dosáhnout až 70% s omezením místa realizace mimo území hl. města Prahy.

Podporu získáte na:

  • osobní náklady
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na smluvní výzkum
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Do sekce Novinek na našem webu budeme vkládat jen a pouze informace, které Vám přihlášeným k odběru novinek bude chodit pravidelně jednou za 14 dní. Přihlásit k odběru novinek se můžeme na hlavní stránce našeho webu, přibližně v polovině obrazovky - tlačítko Odebírat, vyplňte emailovou adresu. 

Veškeré informace, drby, vše co se šustne okolí dotací sledujte na našem firemním Facebooku - zde je odkaz FB. Klikněte na tlačítko - Sleduji a To se mi líbí. Čeká Vás zde mnoho zajímavého. 

V roce 2019 jsme získali OCENĚNÍ ČESKÁ PODNIKATELKA ROKU 2019 – , což je odrazem naší kvalitní práce a osobnímu přístupu ke každému klientovi, který stavíme na základech dlouhodobého udržitelného rozvoje.

Jsem Vám kdykoliv k dispozici a budu se těšit na spolupráci. Nepromarněte tuto šanci, žádost o dotaci bude podpořena.

Chtěla bych Vám popřát krásné prázdniny a pohodový letní čas. 

Budu se na Vás těšit! 

Ing. Kateřina Procházková, manager consultant
602 566 574

podnikatelka

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9