INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Nejoblíbenější dotace na všechno

Nejoblíbenější dotace našich klientů jsou především rekonstrukce nemovitosti či její modernizace, úpravy či odstranění a přístavba. Další dotací je výstavba školicího střediska či  vzdělávání zaměstnanců či oblíbené elektroauta.

Vybírejte z aktuálních dotačních možností:

Rekonstrukce nemovitostí 

Rekonstrukce objektů s možnou přístavbou. V rámci rekonstrukce objektu je možná modernizace, úpravy či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov, projektová a inženýrská činnost. Náklady na rekonstrukci budovy musí být vyšší než odhadní cena rekonstruované nemovitosti, přístavbu lze provést maximálně ve stejné výměře podlahové plochy jako původní budova v rekonstrukci a dohromady musí podlahová plocha přesáhnout 500 m2, dotace do výše 45 %, min. 1 až 50 mil. Kč.

Školicí středisko              

Výstavba, rozvoj či rekonstrukce vzdělávacího střediska. Dotaci lze využít na stavební práce  (i výstavba na zelené louce) a vybavení stroji a zařízením – školícími pomůckami. Dotace ve výši 50%, min. 500 tis. až 5 mil. Kč.

Úspory energie 

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie vlastních i nájemních prostor, konkrétně na výměnu technologie na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, zateplení, výměna otvorových výplní, osvětlení budov a areálů, tepelná čerpadla atd. Dotace ve výši 50%, min. 500 tis. až 400 mil. Kč.

Výměna výrobních strojů a technologických zařízení za úspornější verzi

Nahrazení staršího stroje novým – energeticky úsporným, tak aby nedošlo k navýšení produkce.Stávající (starý) stroj musí být v provozu minimálně 1 rok, aby bylo na něj možné udělat energetický posudek. Nutnost prokázání, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána. Dotace ve výši 50%, min. 500 tis. až 400 mil. Kč.

Fotovoltaické systémy  

Dotace je určena na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku, lze zahrnout i náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, energetický posudek, max. míra podpory 80%  - 60%, dotace ve výši 300 tis. až do 100 mil. Kč.

ELEKTROAUTOMOBILY 

Nákup elektromobilů nebo hybridů (s podmínkou, že bude mít baterii o velikosti min. 20 kwh) a dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily. Elektromobily je možné provozovat jako distribuční nebo služební automobily a lze pořídit osobní i nákladní automobily, čtyřkolky i minibus (např.: Tesla 3, Nissan E-NV200, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-up, nebo i užitkové vozy). Výše investice není omezena.

Vzdělávání zaměstnanců         

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.

Technologie pro výrobní podniky            

Pořízení nové technologie automatizace či robotizace a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu, přičemž způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Marketing          

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí: stánek, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět (zajišťovaná externím dodavatelem), marketingové propagační materiály (zajišťovaná externím dodavatelem).

Budeme se těšit na spolupráci. Lepší nabídku již nenajdete. Buďte připraveni a požádejte si o dotaci s těmi nejlepšími, žádost Vám připravíme a rádi zaregistrujeme. Pište na analytik@granty-dotace.cz, či volejte na Infolinku: +420 724 377 412.

Budeme se těšit na spolupráci!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9