INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Vyvíjíte či zkoumáte ve svém oboru


Zatím podnikatelé málo využívají daňové odpočty na výzkum a vývoj, což je škoda. Možná o těchto možnostech ani nevědí. Informovanost je v této záležitosti klíčová a její úroveň je bohužel nízká. Jen málo firem ví o tom, že například mohou dopředu požádat o posouzení svých výdajů na výzkum a vývoj přímo správcem daně.

V praxi to znamená, že výdaje nejdříve sníží hospodářský výsledek společnosti a následně ve stejné výši sníží ještě základ daně. Navíc je možné, aby daná firma odložila uplatnění nákladů až na dobu, kdy má vyšší zisk. 

Náklady lze uplatnit jako odčitatelnou položku, je nutné, aby se jednalo o „ výdaje, které poplatník vynaložil při realizaci projektu výzkumu a vývoj na :

  • 1. experimentální či teoretické práce,
  • 2. projekční a konstrukční práce,
  • 3. výpočty,
  • 4. návrhy technologií,
  • 5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu a jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje, zároveň jsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů)

Pro společnost je v první fázi nejsložitější stanovit, zda činnosti, které uskutečňuje, resp. se chystá uskutečňovat, by bylo možné považovat za výzkum a vývoj (dále také VaV), jelikož mezi VaV a ostatními činnostmi je velice tenká hranice. Dle názoru odborné veřejnosti je pro vyhodnocení vhodné aplikovat na činnosti společnosti následující vodítko pro určení, zda se o VaV jedná nebo nikoliv. Pravidlo říká: „ Je-li prvořadým cílem dosáhnout dalšího technického vylepšení výrobku nebo procesu, pak práce patří do rámce definice VaV. Jestliže je na druhé straně výrobek, proces nebo přístup v podstatě daný a prvořadým cílem je vytvořit trhy, provádět předvýrobní plánování nebo hladce zprovoznit výrobní nebo kontrolní systém, práce již není VaV.“

Budeme se těšit na spolupráci. Lepší nabídku již nenajdete. Buďte připraveni a požádejte si o dotaci s těmi nejlepšími, žádost Vám připravíme a rádi zaregistrujeme. Pište na analytik@granty-dotace.cz, či volejte na Infolinku: +420 724 377 412.

Budeme se těšit na spolupráci!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9