INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Nechte slunce pracovat za Vás


Fotovoltaické systémy (FV systémy) s či bez akumulace pro vlastní spotřebu. Můžete získat 80 % dotaci na instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Dotaci dostanete etapově vyplacenou na Váš účet.


Nabízená dotace se pohybuje do 100 mil. Kč, s maximální mírou pro malého podnikatele do 80%. Teď trochu techniky. Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE (obnovitelné zdroje energie). Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

POZOR – nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Budeme se těšit na spolupráci. Lepší nabídku již nenajdete. Buďte připraveni a požádejte si o dotaci s těmi nejlepšími, žádost Vám připravíme a rádi zaregistrujeme. Pište na analytik@granty-dotace.cz, či volejte na Infolinku: +420 724 377 412.

Budeme se těšit na spolupráci!

Email: analytik@granty-dotace.cz

Infolinka: +420 724 377 412

fShare
7

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9