INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Dotace pro obce a jejich rozvoj


Pro obce a města jsou vyhlášené další dotační tituly pro jejich samotný rozvoj. Dotačních titulů je nepřeberné množství, jen si dobře vybrat a naplánovat případnou investici. Nyní aktuálně je pro Vás připravená investice na hřiště, sportovní zařízení, komunitní centra, školské zařízení, místní komunikace či výstavby podporovaných bytů. 

Rozběhla se výzva na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu je již podpořeno celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Původně byl tento program naplánovaný jen na tři roky. Avšak vzhledem k tomu, že problém s objekty v nevyhovujícím technickém stavu, které je třeba odstranit a uvolnit tak prostor dalšímu rozvoji, je stále aktuální, připravuje se jeho prodloužení o další tři roky. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto programu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu přímo ve svém katastru, nebo obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kde se vyloučená lokalita nachází.

Další možnost pro obce jsou dotace na obnovu místních komunikací či dětská hřiště a tělocvičny, či podpora bydlení, který je určen na výstavbu podporovaných bytů, jež jsou určeny především k poskytování sociálního bydlení pro seniory a osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku své nepříznivé sociální situace způsobené věkem nebo zdravotním stavem. Vyhlášeny byly i dotační tituly na pořízení územních plánů obcí a program pro obce a kraje postižené živelní pohromou.

Zajímá Vás více informací? Napište nám či zavolejte na infolinku +724 377 412 či email: analytik@granty-dotace.cz

Budeme se těšit na spolupráci!

Sledujte nás na : https://www.facebook.com/grant.consulting.as/

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9