INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Koupit byt či budovu s 95% dotací?


Dotace ve výši 95 % je určena pro církve a neziskové organizace, ve výši 90 %  je určena pro státní správu a samosprávu. Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Realizace projektu musí být mimo území hl.m. Prahy. Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. 

Dotaci lze využít na :

 • nákup bytů, budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí,
 • stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov
 • přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky
 • rekonstrukce společných prostor bytového domu

Podmínky pro žadatele:

 • města, obce, neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace) a církve
 • náklady projektu přepočtené na jeden m2 celkové plochy rekonstruovaných bytů nesmí přesáhnout částku 29 028 Kč
 • sociální bydlení se zvýhodněným nájmem je určeno např. pro matky samoživitelky nebo nízkopříjmové mladé rodiny
 • projekt musí být dokončen nejpozději do 31.12.2019
 • v době žádosti nemusíte disponovat pravomocným stavebním povolením, pouze žádostí o stavební povolení
 • v jednom objektu je možné zřídit maximálně 12 sociálních bytů
 • sociální byty mohou sloužit pouze osobám v ekonomicky aktivním věku
 • nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí překročit 57,50 Kč
 • pořízení bytů sociálního bydlení formou nové výstavby není podporováno.
 • Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány

Zajímá Vás více informací? Napište nám či zavolejte na infolinku +724 377 412 či email: analytik@granty-dotace.cz

Budeme se těšit na spolupráci!

Sledujte nás na : https://www.facebook.com/grant.consulting.as/

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9