INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Glosování nad čerpáním dotací


V Praze se na pravidelném výročním setkání jednali představitelé Evropské komise se zástupci ministerstev odpovědných za čerpání evropských fondů. Tématem setkání bylo aktuální stavu čerpání v jednotlivých programech. Zástupci Komise pozitivně zhodnotili Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství.


Pravidelné schůzky se zástupci Evropské komise nám umožňují reflektovat současný stav čerpání z evropských fondů a výzvy, s kterými se potýkáme. Dnešní setkání navazuje na dvě podobná setkání na jaře a jsem ráda, že z pohledu čerpání evropských fondů můžeme prezentovat pozitivní trend,“ uvedla jednání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

V současné době je ve výzvách žadatelům zpřístupněno 97 % všech prostředků evropských fondů pro Českou republiku. Celkově byly na konci září vydány právní akty na projekty za více než 241 miliard Kč, což činí přes 41 % částky přidělené České republice na celé programové období 2014-2020. Tyto projekty jsou již schválené a probíhá jejich realizace. Průběžně také řídicí orgány dostávají žádosti o proplacení výdajů právě realizovaných projektů.

Setkání se zúčastnili mimo představitelů Národního orgánu pro koordinaci, který akci organizačně zaštiťuje na žádost Evropské komise, Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu Ministerstva financí i zástupci všech řídicích orgánů.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9