INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Opět máme 100% úspěšnost :-)


Zaměřené projekty na informační a komunikační technologie a sdílené služby to je náš prostor, kde jsme opětovně získali 100% úspěšnost námi zpracovaných a registrovaných projektů. Konkrétně se jedná o projekty, které zavádí nové IS/ICT řešení do praxe. 

O co vlastně šlo, a o co vlastně také půjde ještě letos, jelikož další výzva k předkládání žádostí o dotace pro Vás se blíží.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé, střední a velké podniky. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): - dotace 1mil. – 50mil. Kč, max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Buďte připraveni a požádejte si s námi o dotaci, žádost Vám přípravíme a rádi zaregistrujeme. Pište na analytik@granty-dotace.cz, či volejte na Infolinku: +420 724 377 412. Budeme se těšit na spolupráci!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9