INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Nový článek v REtelu - ČTK: úspory energie v podnikání i bydlení

Několik tipů jak uspořit energii v podnikání i bydlení

Chcete uspořit energii ve vlastním objektu, ve které podnikáte, či bytovém domě? Uspořit můžete i v nájemních prostorech – vodu, elektřinu, topení, plyn, kotel, tepelné čerpadlo, okna, dveře, fasáda. Na úspory energií jsou v současné době hojně poskytované dotace, které dosáhnou 50% výše. Zaplatíte pouze polovinu vynaložených nákladů na nákup a zbytek Vám zaplatí dotace poskytnutá ministerstvem. Nejedná se o programy Zelená úsporám, jedná se o velmi úspěšné programy Evropské unie, kde máme 100% úspěšnost ve zpracovaných a podaných žádostí o dotace pro naše klienty.

Děláme to, čemu nejvíce rozumíme a baví nás to, což je také na výsledcích vidět. Pomáháme podnikatelům, obcím, městům a neziskovým organizacím v jejich růstu a rozvoji v oblasti své činnosti. Rozumíme problematice dotací, které se věnujeme více jak 11 let, říká senior konzultant, Kateřina Procházková z firmy Grant Consulting, a.s. Nechte práci na nás, v dotacích se vyznáme.

Svůj nápad může předložit kdokoliv a naši analytici podnikatelský záměr zdarma posoudí a vyhodnotí úspěšnost získání dotace. Díky svým zkušenostem mohou tito analytici pomoci dalšímu úspěšnému projektu hrazenou dotací. Je pro nás samozřejmostí, že investorům umožňujeme vybrat si priority a pořadí dotačních záměrů, do kterých chtějí investovat nejdříve a které si nechají na příště. Náš analytik si během prvního jednání připraví přehled v časové ose, co a kdy chce podnikatel rozvíjet a dle toho jsme mu schopni nastavit plán, který bude vyhovovat investičních možností podnikatele i jemu zdravému cash-flow.


Jak získat dotaci Vám poradíme a vyřídíme vše potřebné za Vás. Čerpání dotací není jednoduchý proces a skýtá mnoho administrativních zásahů, na které je zapotřebí být znalcem v oboru dotací. „Dlouholetá praxe v dotacích, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb v oblasti dotací společnosti Grant Consulting se odráží ve vysoké úspěšnosti schválených žádostí“ upozorňuje konzultantka Kateřina Procházková.


Další nejoblíbenější dotace:

·rekonstrukce nemovitostí – dotace max. 200 mil. Kč

·nákup technologií a strojů do provozu – dotace max. 30 mil. Kč

·úspory energií vlastních i nájemních prostor – dotace max. 250 mil. Kč

·propagace v zahraničí, či vybudování školicího střediska – dotace max. 200 mil. Kč

·podpora a rozvoj bezbariérovosti budov (např. školských zařízení)

·chodníky, nadchody, podchody, přechody

Originál článku zde.

Zpracování dotace zdarma - úspěšně SLAVÍME 10 LET

Vážení obchodní přátelé,

přinášíme Vám zpracování žádosti o dotaci ZDARMA v rámci našich celoročních oslav.

Letos slavíme velmi úspěšných 10 let na trhu. Při této příležitosti jsme se rozhodli Vám rozdat naší službu zpracování žádosti o dotaci ZDARMA. Ten, kdo do konce měsíce podepíše s naším obchodním oddělením smlouvu na vypracování žádostí o dotaci, získá tuto službu ZDARMA.

AKCE SE VZTAHUJE NA SMLOUVY PODEPSANÉ A DORUČENÉ V TERMÍNU OD 11.11.2016 – 30.11.2016 včetně.

Dotaci lze využít na rekonstrukci bytových domů:

• zateplení obvodového pláště budovy
• výměnu oken, dveří či lodžie
• výměnu zdroje tepla (včetně fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel) atd.
• dotace do výše 90 mil. Kč (40%)

Jako jediná společnost na trhu Vám díky vysoké kvalitně připravených a schválených projektů nabízíme zpracování žádosti o dotaci ZDARMA. Proč Vám službu nabízíme zdarma? My si to můžeme dovolit, máme k tomu dva důvody - slavíme úspěšně 10. let na trhu a úspěšnost naší práce dosahuje přes 96% (a to jako jediná firma na trhu s dotacemi).

Sledujte odpočítávání termínu ukončení akce a počtu podepsaných smluv ZDE.

Kontaktujte naše obchodní oddělení a vyžádejte si smlouvu k podpisu. Budeme se těšit na spolupráci, s přáním hezkého dne, 


Obchodní oddělení: 

Petr Koc tel: 724 307 608, email: dotace@granty-dotace.cz 

Eliška Sadílková tel: 602 274 181, email: obchod@granty-dotace.cz

 

Dotace na rekonstrukce zdravotnických zařízení

Dotaci lze využít na vlastní i nájemní prostory:

• zateplení, výměna otvorových výplní, osvětlení budov a areálů
• rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
• instalaci tepelných čerpadel
• využití odpadní energie (např. rekuperace)
• výměnu technologie na výrobu energie

Dotace ve výši až 50 %, max. 250 mil. Kč

Více informací zde.

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto jednoduše vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši firmu.

Vysoká podpora od státu: Dotace na Komunitní dům seniorů

Z dotace lze financovat VÝSTAVBU OBJEKTU DOMU SENIORŮ včetně sdílených prostor. Komunitní byt je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku (60+ let).

Tento program se vztahuje i na území hl. města Prahy.

Dotaci lze využít na novostavbu komunitního domu, stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu.

Výše dotace je 600 000 Kč na jeden byt (min. 10 - max. 25 bytů).

informace o dotacích pro Komunitní dům seniorů:

- Pro osoby ve věku 60 let a více
- Musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání staveb
- Podlahová plocha jednoho bytu nesmí překročit 45 m2
- V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
- V Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby – sociální služby musí být ale v okolí
- Z dotace LZE FINANCOVAT VÝSTAVBU CELÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO DOMU SENIORŮ VČETNĚ SDÍLENÝCH PROSTOR
- Sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti podmínek tohoto programu komerčně využívány
- Pozemek na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele –
- Budova, ve které vzniknou podporované byty, resp. nemovitá věc, jejíž součástí je budova, ve které vzniknou podporované byty, je ve výlučném        vlastnictví žadatele
- Pozemek na kterém bude výstavba provedena, není v záplavovém území

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto jednoduše vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši firmu.

Vysoká šance na dotaci: Bytové domy mimo hl. město Praha

Vysoká šance a velký přebytek peněz pro vlastníky bytových domů či společenství jednotek domu
(o více jak čtyřech bytových jednotkách mimo území hl. města Prahy).

Dotaci lze využít na:

• zateplení obvodového pláště budovy
• výměnu oken, dveří či lodžie
• výměnu zdroje tepla (včetně fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel) atd.

Dotace až do výše 90 mil. Kč!

Výzva bude ještě otevřená, takže je ten správný čas na přípravu podkladů k žádosti o dotaci.

Dotace nelze proplácet na již vykonané práce na domě.

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto jednoduše vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši firmu.

Další dotační možnosti pro obce a města!

Nyní můžete využít dotaci na zvýšení bezpečnosti ve Vaší obci, konkrétně na:

• výstavbu či rekonstrukce chodníků s ohledem na bezbariérovost
• výstavbu, rekonstrukce či nasvětlení přechodů pro chodce
• výstavba nových chodníků u vzniklých satelitních obcí
bezpečnostní prvky na vozovce (např. LED diody na přechodu pro chodce)
měřič rychlosti vozidel


Dotace do výše 85 % způsobilých výdajů, včetně DPH.

Dále můžete čerpat dotaci na vybudování bezbariérového vstupu do školského zařízení (výtahy, plošiny, vstupy do tříd, toalety), kdy lze získat dotaci ve výši až 70 %.

Příjem poptávek ke zpracování žádostí o dotace je nyní stanoven do 30. 9. 2016.


Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto jednoduše vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete zpět v odpovědi na email: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši obec či město.

Článek v Retelu: Úspěšně pomáháme přes 10 let v oblasti dotací

Úspěšně pomáháme přes 10 let v oblasti dotací

Děláme to, čemu nejvíce rozumíme a baví nás to, což je také na výsledcích vidět. Pomáháme podnikatelům, obcím, městům a neziskovým organizacím v jejich růstu a rozvoji v oblasti své činnosti. Rozumíme problematice dotací, které se věnujeme více jak 10 let, říká senior konzultant, Kateřina Procházková z firmy Grant Consulting, a.s.. Nechte práci na nás, v dotacích se vyznáme.


Podnikatel nemusí čekat peníze od investora či dlouhodobě si ukládat peníze stranou a šetřit než bude mít potřebnou sumu na investici. Nyní může požádat o dotaci i na nákup technologie do výroby, či drobnějšího stroje, zrekonstruovat si podnikatelské objekty či uspořit peníze v rámci provozních nákladů přes zateplení objektu, radí senior konzultant dotací, Kateřina Procházková.


Svůj nápad může předložit kdokoliv a naši analytici podnikatelský záměr zdarma posoudí a vyhodnotí úspěšnost získání dotace. Díky svým zkušenostem mohou tito analytici pomoci dalšímu úspěšnému projektu hrazenou dotací. Je pro nás samozřejmostí, že investorům umožňujeme vybrat si priority a pořadí dotačních záměrů, do kterých chtějí investovat nejdříve a které si nechají na příště. Náš analytik si během prvního jednání připraví přehled v časové ose, co a kdy chce podnikatel rozvíjet a dle toho jsme mu schopni nastavit plán, který bude vyhovovat investičních možností podnikatele i jemu zdravému cash-flow.

Jak získat dotaci Vám poradíme a vyřídíme vše potřebné za Vás. Čerpání dotací není jednoduchý proces a skýtá mnoho administrativních zásahů, na které je zapotřebí být znalcem v oboru dotací. Dlouholetá praxe v dotacích, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb v oblasti dotací společnosti Grant Consulting se odráží ve vysoké úspěšnosti schválených žádostí. „V současné době dle interní statistiky naší firmy jde až o 97% úspěšnost schválených žádostí o dotaci, které jsme připravili.“ upozorňuje konzultantka Kateřina Procházková.

Nejoblíbenější dotace:

· rekonstrukce nemovitostí – dotace max. 200 mil. Kč

· nákup technologií a strojů do provozu – dotace max. 30 mil. Kč

· úspory energií vlastních i nájemních prostor – dotace max. 250 mil. Kč

· propagace v zahraničí, či vybudování školicího střediska – dotace max. 200 mil. Kč

· chodníky, nadchody, podchody, přechody· podpora a rozvoj bezbariérovosti budov (např. školských zařízení)

Příprava všech těchto povinných příloh zabere často několik týdnů až měsíců, a proto nás kontaktujte již nyní, začneme připravovat s předstihem. Po otevření výzev může v každé z nich velmi rychle dojít k ukončení příjmu žádostí, z důvodu překročení vyčerpání připravené částky. „Největší šanci na úspěch má proto ten, kdo zahájí práce na žádosti o dotaci včas.“ říká konzultantka Kateřina Procházková.

Využijte i Vy možnosti těchto nebo dalších dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu. Zajímají Vás tyto nebo další možnosti dotací? Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte nás a spolupracujte s profesionály.


Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti o dotaci až po dotační management. Praxe předchozích let ukazuje, že spolupráce s poradenskou firmou v oblasti dotací je pro mnoho podnikatelů nezbytná vzhledem k tomu, že nedisponují odbornými znalostmi, zkušenostmi ani personální kapacitou k vypracování všech pokladů, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání i následné realizaci a dokončení projektu.


Využijte i vy služeb profesionálů, kteří změnili postavení na trhu již mnoha společnostem, obcím, městům i neziskovým organizacím. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte naše odborníky na Infolince 724 377 412, nebo odesláním vyplněného dotazníku na email prochazkova@granty-dotace.cz a informujte se na investiční i neinvestiční projekty pro rozvoj a efektivní budoucnost nejen vašeho podnikání.

Originál článku zde.

Stále hledáme posilu do týmu - Dotační specialista

Hledáte zajímavou, různorodou a obohacující práci?

Jste pevní v kramflecích případně i v pohorkách?

Přijďte rozšířit naše řady!

Náplň práce:
• Příprava a zpracování žádostí o dotace včetně relevantních příloh
• Řízení projektů v období realizace a udržitelnosti projektů
• Komunikace s klienty
• Komunikace s řídícími a zprostředkujícími orgány


Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického směru)
• Orientace v oblasti dotací VÝHODOU
• Vynikající komunikační dovednosti
• Flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost, kreativitu, vysoké pracovní nasazení, psychickou odolnost
• Ochotu učit se novým věcem
• Řidičský průkaz sk. B


Nabízíme:
• Zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu
• Rozšíření praktických zkušeností v oblasti dotačního poradenství
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Místo výkonu práce Praha 9 - bydliště v okolí výhodou


Termín nástupu:
Ihned (dle domluvy)
Kontakt:
Ing. Zuzana Syřínková
+420 725 306 997
syrinkova@granty-dotace.cz

Čerpejte také dotace na odpadové hospodářství!

Dotaci využijte na modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, konkrétně:
• Výstavbu či modernizaci sběrných dvorů (s navýšením kapacity)
• Systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu (včetně svozových prostředků)
• Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic
Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) a další

Dotace do výše 85 % nebo kombinace dotace s dotovaným úvěrem
do výše 100 % způsobilých výdajů.


Příjem poptávek ke zpracování žádostí o dotace je nyní stanoven do 21. 9. 2016.


Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto jednoduše vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete zpět na adresu: anylytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši firmu.

Poděkování od ZAPA beton a.s za registraci žádosti o dotace

Naše projektová managerka Ing. Zuzana Syřínková obdržela písemné poděkování od firmy ZAPA beton a.s. za registraci žádosti ve znění:

"Děkujeme za Vaši trpělivost a rozvahu během včerejšího vkládání upravené Žádosti o dotaci z fondů ESF.

S pozdravem ZAPA beton A. Vlachová"

Originál v příloze.

Společnosti ZAPA beton a.s jsme pomáhali žádat o dotaci v rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ZAPA Beton ve výši 4 732 tis. Kč, přičemž výzva je podpořena dotací ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9