INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Hledáme další posilu do týmu!

Dotační Konzultant

 Co budeš dělat?
• poradenství a odborné konzultace v oblasti dotací,
• jednání s klienty a prezentace dotačních možností,
• vyhledávání vhodných žadatelů o dotace a uzavírání smluv,
• péče o stávající klientelu,
• zajišťování komunikace s partnery a relevantními institucemi v příslušném regionu,
• rozšiřování a řízení týmu externích spolupracovníků.

Tvoje přednosti:
• minimálně středoškolské vzdělání,
• praxe v obchodní činnosti, umění dotahovat věci do konce,
• výborný písemný a mluvený projev,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz sk. B.

Čím tě nalákáme?
• zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu,
• rozšíření praktických zkušeností v oblasti dotačního poradenství,
• měsíční fix + motivující mzdové ohodnocení („vydělej si tolik, kolik utratíš“),
• moderní zázemí firmy, mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely,
• místo výkonu práce Praha 9.

Termín nástupu: únor 2017

Kontakt:
Mgr. Petra Lepičová, Grant Consulting a.s.
Technologický Park Běchovice, Podnikatelská 553
190 11 Praha 9 - Běchovice
Gsm: 724 377 412, Skype: grant.consulting
email: analytik@granty-dotace.cz
website: http://www.granty-dotace.cz
twitter: https://twitter.com/DotaceGranty
FB: https://www.facebook.com/grant.consulting.as

Dřevozpracující provozovny - 50% dotace

Vlastníte dřevozpracující provozovnu?

Máte jedinečnou šanci získat 50% zpět na technické vybavení!

Výzva je určena pro podniky do 50 zaměstnanců s provozovnou na území ČR mimo hl. m. Prahy.

Podpořit z tohoto programu lze nákup stroje, technologie, zařízení v rámci strojního vybavení pilnic nebo

stroje a technologie sloužící k sušení a impregnování masivního dřeva.

Související stavební úpravy nebo nákup nemovitosti lze také zahrnout do projektu, ale maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

Výdaje jsou min. 10 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.

Příjem poptávek pro zjištění možností dotací je stanoven s garancí konzultace ZDARMA do dne 15.02.2017 včetně.

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto prosím vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.


Chcete zjistit více o dotačních možnostech pro podnikatele?
Přijměte pozvání na: „Dopolední kávu s dotacemi“. Více informací zde.

Obnovujeme setkání s podnikateli

Chcete zjistit více o dotačních možnostech pro podnikatele? Přijďte na:

Dopolední kávu s dotacemi 

aneb zjistěte své dotační možnosti nad šálkem dobré kávy

Nabídneme Vám:

 •  individuální přístup – max. 5 účastníků
 •  na místě zjistíte, zda máte šanci na získání dotace
 •  jsme skuteční odborníci z oboru, získali jsme 5,61 miliard pro naše klienty
 •  známe možnosti dotací, o kterých jste nevěděli

Místo konání:           Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Termíny konání:      každou první středu v měsíci
Cena:                        1 000 Kč bez DPH na účet 35-7973860287/0100
                                 (V případě že se rozhodnete následně s námi uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci,částka Vám bude odečtena z ceny díla.)

Program semináře:

 • možnosti podpory pro podnikatele
 • jak podat žádost o dotaci
 • individuální konzultace Vašich investic

Přihlášku pošlete mailem na: analytik@granty-dotace.cz
Pro bližší informace můžete volat Mgr. Lepičovou: 724 377 412

Retel ČTK: Rok 2017 bude přelomový

Rok 2017 bude rokem přelomovým

Uplynulý rok je za námi, rozdávali jsme dárky, výhry, různé nabídky, jelikož jsme úspěšně završili první desetiletí na trhu v oblasti dotací. Letošní rok bude jiný a věřím, že pro Vás ještě zajímavější.

Vstupujeme dle čínského horoskopu do roku Kohouta. Tento rok bude ve stylu dotačních novinek a přelomových dotačních i jiných nabídek. Čínský kohout i my máme rádi spolehlivost, pořádek a řád. Proto pro letošní rok připravujeme pro naše stávající dotační klienty, ale samozřejmě i pro nové klienty, kteří budou mít chuť svést se letos na dotační vlně, nabídku služeb, která doplňuje možnosti čerpání dotací. O jakou službu konkrétně půjde, si přečtete v dalších dílech tohoto ročního revue či na našem webu www.granty-dotace.cz.

Kohout je především správce a hospodář, nejlépe na vlastním písečku, zda bude dobrý či špatný hospodář, to ukáže tento rok. Vyplatí se „nehrabat pouze pod sebe“, ale zaměřit se na dobré investice a rozvoj, to se týká především majetku a podnikání. K rozvoji podnikání využijte dotační možnosti, neberte si úvěry, které musíte vracet, ale využijte dotace. Praxe předchozích let ukazuje, že spolupráce s poradenskou firmou v oblasti dotací je pro mnoho podnikatelů nezbytná vzhledem k tomu, že nedisponují odbornými znalostmi, zkušenostmi ani personální kapacitou ke kvalitnímu vypracování všech pokladů, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání i následné realizaci a dokončení projektu

První vlašťovkou v letošním roce z oblasti dotačních možností jsou dotace, které podporují snížení energetické náročnosti vašich objektů. Jedná se o dotace do výše 50 % z investované částky do objektů libovolného využití. Vlastníte bytový dům? Zateplete a zrekonstruujte objekt s využitím dotace, která Vám část nákladů pokryje. Podnikáte v objektu, který je energeticky náročný – platíte vysoké účty za topení? Využijte dotaci ve výši 50 % k pokrytí nákladů spojených se zateplením objektů či můžete vyměnit okna, dveře, střešní krytinu, kotel, fasádu nebo udělat jiné aktivity spojené se zateplením budovy.

Příprava žádosti o dotaci je značně náročný proces, ale přináší i sladkou odměnu v podobě vyplacené dotace. Stěžejní je rovněž časový aspekt. Musíte si sami pro sebe ujasnit časové souvislosti realizace projektového záměru při spolufinancování formou dotace. Máte opravdu projekt připraven tak, abyste jej stihli zpracovat a odevzdat v určeném termínu, aniž by utrpěla jeho kvalita? Nebo naopak, je pro vás akceptovatelné čekat se startem projektu až do vypsání další výzvy dotačního programu, která je plánována například až za rok? Je tedy vhodné mít připravený odpovídající časový rozvrh, včetně dostatečné rezervy a zvážit i rizika pozdržení realizace projektu třeba i o několik měsíců. S časovým harmonogramem vám samozřejmě pomůžeme. Napište nám na prochazkova@granty-dotace.cz, či zavolejte na telefon +420 602 566 574.

Využijte i Vy možnosti těchto nebo dalších dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu. Zajímají Vás další možnosti dotací? Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte nás a spolupracujte s profesionály. Grant Consulting a.s. je společnost, která svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu, přes sepsání žádosti o dotaci, až po dotační management a udržitelnost dotace.


Grant Consulting a.s.

Ing. Procházková Kateřina, člen představenstva

Rekonstrukce bytových domů

Potřebuje Váš bytový dům rekonstrukci?

POMŮŽEME VÁM UŠETŘIT AŽ 40%. VÁŠ SOUSED UŽ DOTACI ZÍSKAL, TEĎ JE ŘADA NA VÁS.

Dotaci lze využít na:
 zateplení obvodového pláště budovy
 výměnu oken, dveří či lodžie
 výměnu zdroje tepla (včetně fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel) a další
opatření, které s Vámi ZDARMA zkonzultuje tým odborníků.


CO PRO TO MÁTE UDĚLAT? KONTAKTUJTE NÁS, UDĚLÁME MAXIMUM, ABY VÁŠ
DŮM BYL TAK PĚKNÝ, JAKO MNOHO DALŠÍCH BYTOVÝCH DOMŮ Z VAŠÍ ULICE.


Příjem poptávek pro zjištění možností dotací je stanoven s garancí konzultace ZDARMA do dne 31. 01.2017 včetně.

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete nám ho na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace s našimi analytiky. Rádi posoudíme Vaše dotační možnosti v této, případně i jiné výzvě.

Nově sponzorujeme Obědy pro děti

Nově jsme se rozhodli též sponzorovat projekt Obědy pro děti a Nadační Fond Lucie. Díky úspěšnosti našeho podnikání a vysokému procentu schválených žádostí se vedení firmy rozhodlo podpořit finančně další projekty v rámci charity.Kompletní seznam projektů a fondů, které podporujeme najtede zde. Budeme doufat, že i v budoucnu se nám bude dařit a budeme pomoci v podpoře potřebným dále pokračovat.

Dotace na úspory energie v budovách

Základní charakteristiky výzvy:

příjemci podpory: malé, střední podniky a velké podniky

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Míra podpory u projektu i na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:

malý podnik -  až do výše 50 % způsobilých výdajů
střední podnik - až do výše 40 % způsobilých výdajů
velký podnik - až do výše 30 % způsobilých výdajů

Dotaci lze čerpat na:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Věříme, že Vás nabídka zaujala, proto vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši organizaci.

Dotační kauza ROP Severozápad na TV Prima

"Kauza ROP Severozápad je český politický skandál týkající se netransparentního rozdělování evropských dotací v NUTS 2 Severozápad nebývalých rozměrů (Ústecký kraj, Karlovarský kraj). Policie obvinila z poškozování zájmů EU a dalších trestných činů v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad 24 lidí, mimo jiné bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou, starostu Chebu Petra Navrátila, podnikatele Daniela Ježka nebo bývalého senátora Alexandry Nováky." Wikipedie

V rámci Dotační kauzy ROP Severozápad byla dotázána Ing. Procházková na odborný názor, co tato kauza znamená pro firmy, které čerpaly dotaci zřejmě ilegálně. Informace o celé kauze můžete shlédnout zde.

pour féliciter „pro štěstí“ - PF 2017

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Současně se těšíme na další společnou práci.

Za celý tým společnosti Grant Consulting a.s. přejí:

Kateřina Procházková, Petra Lepičová, Zuzana Syřínková, Eliška Sadílková, Martin Kalous a Petr Koc.

PF přání (pour féliciter „pro štěstí“):

Retel ČTK: Dotační minulost a budoucnost

Dotační minulost a dotační budoucnost aneb co mne čeká a nemine

Celý rok jsme s Vámi pravidelně glosovali na aktivní děním v oblasti dotací evropské unie a státu. Rozebírali jsme, poskytovali a analyzovali pro Vás, na co na všechno lze dotaci vyčerpat, aby se chod Vaší firmy zefektivnil a stali jste se konkurenceschopnější, či si vybudovali v obci nové hřiště či školku.

Rok 2016 byl pro nás rokem oslavným, jelikož jsme slavili 10. výročí úspěšného fungování, proto u nás ve firmě probíhali po celý rok pro Vás soutěže, akce a výhry především spojené se zpracováním žádosti o dotaci.

Příprava žádosti o dotaci je značně náročný proces. Začíná zpracováním hlavním myšlenky projektu, jeho cílu a přínosu. Následuje analýza této myšlenky, zda může vyčerpat nějakou dotaci. Tímto končí základní pracovní část návrhu projektu. Náročný je navíc nejen samotný postup získání dotace, ale i její udržení. Týká se to zejména formálních procesů souvisejících s následnou vlastní realizací projektu. Věděli jste například, že se musíte řídit zvláštními požadavky pro provádění výběrových řízení při výběru dodavatelů? Nebo že budete muset dokládat majetkové poměry ve firmě a dodržovat zvláštní postupy při evidenci účetnictví a archivaci dokumentů? Že vás čeká pravidelné monitorování a reportování o průběhu projektu, a to jak z věcného, tak i technického a finančního hlediska? Že jakákoliv změna v projektu během jeho realizace musí být složitě projednána a schválena ze strany donátora? Tyto a spousty dalších povinností čekají na úspěšného žadatele o dotaci ze strukturálních fondů.

Ani po skončení projektu však pro vás vaše „závazky" vůči poskytovateli dotace úplně nekončí. Obvykle totiž platí povinný předpoklad tříleté i víceleté udržitelnosti projektu - vytvořená pracovní místa musí být po určenou dobu zachována, technologie a vybavení musí sloužit svému účelu, apod. Měnit se nesmí také subjekt, který původně dotaci získal.

Stěžejní je rovněž časový aspekt. Musíte si sami pro sebe ujasnit časové souvislosti realizace projektového záměru při spolufinancování formou dotace. Máte opravdu projekt připraven tak, abyste jej stihli zpracovat a odevzdat v určeném termínu aniž by utrpěla jeho kvalita? Nebo naopak, je pro vás akceptované čekat se startem projektu až do vypsání další výzvy programu, která je plánována například až za rok? Je tedy vhodné mít připravený odpovídající časový rozvrh, včetně dostatečné rezervy a zvážit i rizika pozdržení realizace projektu třeba i o několik měsíců.

Využijte i Vy možnosti těchto nebo dalších dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu. Zajímají Vás tyto nebo další možnosti dotací? Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte nás a spolupracujte s profesionály.

Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti o dotaci až po dotační management. Praxe předchozích let ukazuje, že spolupráce s poradenskou firmou v oblasti dotací je pro mnoho podnikatelů nezbytná vzhledem k tomu, že nedisponují odbornými znalostmi, zkušenostmi ani personální kapacitou k vypracování všech pokladů, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání i následné realizaci a dokončení projektu.

Za celý tým Vám přejeme především zdraví, špetku úspěchu, klidu a harmonie.

Grant Consulting a.s.

Ing. Procházková Kateřina

Člen představenstva

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9