INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Rekonstrukce bytových domů

Potřebuje Váš bytový dům rekonstrukci?

POMŮŽEME VÁM UŠETŘIT AŽ 40%. VÁŠ SOUSED UŽ DOTACI ZÍSKAL, TEĎ JE ŘADA NA VÁS.

Dotaci lze využít na:
 zateplení obvodového pláště budovy
 výměnu oken, dveří či lodžie
 výměnu zdroje tepla (včetně fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel) a další
opatření, které s Vámi ZDARMA zkonzultuje tým odborníků.


CO PRO TO MÁTE UDĚLAT? KONTAKTUJTE NÁS, UDĚLÁME MAXIMUM, ABY VÁŠ
DŮM BYL TAK PĚKNÝ, JAKO MNOHO DALŠÍCH BYTOVÝCH DOMŮ Z VAŠÍ ULICE.


Příjem poptávek pro zjištění možností dotací je stanoven s garancí konzultace ZDARMA do dne 31. 01.2017 včetně.

Věříme, že Vás nabídka zaujala. Proto vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete nám ho na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace s našimi analytiky. Rádi posoudíme Vaše dotační možnosti v této, případně i jiné výzvě.

Nově sponzorujeme Obědy pro děti

Nově jsme se rozhodli též sponzorovat projekt Obědy pro děti a Nadační Fond Lucie. Díky úspěšnosti našeho podnikání a vysokému procentu schválených žádostí se vedení firmy rozhodlo podpořit finančně další projekty v rámci charity.Kompletní seznam projektů a fondů, které podporujeme najtede zde. Budeme doufat, že i v budoucnu se nám bude dařit a budeme pomoci v podpoře potřebným dále pokračovat.

Dotace na úspory energie v budovách

Základní charakteristiky výzvy:

příjemci podpory: malé, střední podniky a velké podniky

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Míra podpory u projektu i na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:

malý podnik -  až do výše 50 % způsobilých výdajů
střední podnik - až do výše 40 % způsobilých výdajů
velký podnik - až do výše 30 % způsobilých výdajů

Dotaci lze čerpat na:

  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
    modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Věříme, že Vás nabídka zaujala, proto vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete na analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší kanceláři.

Pokud zvažujete jakékoli další podnikatelské záměry, též použijte Dotazník a my rádi posoudíme možnosti získání dotace pro Vaši organizaci.

Dotační kauza ROP Severozápad na TV Prima

"Kauza ROP Severozápad je český politický skandál týkající se netransparentního rozdělování evropských dotací v NUTS 2 Severozápad nebývalých rozměrů (Ústecký kraj, Karlovarský kraj). Policie obvinila z poškozování zájmů EU a dalších trestných činů v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad 24 lidí, mimo jiné bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou, starostu Chebu Petra Navrátila, podnikatele Daniela Ježka nebo bývalého senátora Alexandry Nováky." Wikipedie

V rámci Dotační kauzy ROP Severozápad byla dotázána Ing. Procházková na odborný názor, co tato kauza znamená pro firmy, které čerpaly dotaci zřejmě ilegálně. Informace o celé kauze můžete shlédnout zde.

pour féliciter „pro štěstí“ - PF 2017

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Současně se těšíme na další společnou práci.

Za celý tým společnosti Grant Consulting a.s. přejí:

Kateřina Procházková, Petra Lepičová, Zuzana Syřínková, Eliška Sadílková, Martin Kalous a Petr Koc.

PF přání (pour féliciter „pro štěstí“):

Retel ČTK: Dotační minulost a budoucnost

Dotační minulost a dotační budoucnost aneb co mne čeká a nemine

Celý rok jsme s Vámi pravidelně glosovali na aktivní děním v oblasti dotací evropské unie a státu. Rozebírali jsme, poskytovali a analyzovali pro Vás, na co na všechno lze dotaci vyčerpat, aby se chod Vaší firmy zefektivnil a stali jste se konkurenceschopnější, či si vybudovali v obci nové hřiště či školku.

Rok 2016 byl pro nás rokem oslavným, jelikož jsme slavili 10. výročí úspěšného fungování, proto u nás ve firmě probíhali po celý rok pro Vás soutěže, akce a výhry především spojené se zpracováním žádosti o dotaci.

Příprava žádosti o dotaci je značně náročný proces. Začíná zpracováním hlavním myšlenky projektu, jeho cílu a přínosu. Následuje analýza této myšlenky, zda může vyčerpat nějakou dotaci. Tímto končí základní pracovní část návrhu projektu. Náročný je navíc nejen samotný postup získání dotace, ale i její udržení. Týká se to zejména formálních procesů souvisejících s následnou vlastní realizací projektu. Věděli jste například, že se musíte řídit zvláštními požadavky pro provádění výběrových řízení při výběru dodavatelů? Nebo že budete muset dokládat majetkové poměry ve firmě a dodržovat zvláštní postupy při evidenci účetnictví a archivaci dokumentů? Že vás čeká pravidelné monitorování a reportování o průběhu projektu, a to jak z věcného, tak i technického a finančního hlediska? Že jakákoliv změna v projektu během jeho realizace musí být složitě projednána a schválena ze strany donátora? Tyto a spousty dalších povinností čekají na úspěšného žadatele o dotaci ze strukturálních fondů.

Ani po skončení projektu však pro vás vaše „závazky" vůči poskytovateli dotace úplně nekončí. Obvykle totiž platí povinný předpoklad tříleté i víceleté udržitelnosti projektu - vytvořená pracovní místa musí být po určenou dobu zachována, technologie a vybavení musí sloužit svému účelu, apod. Měnit se nesmí také subjekt, který původně dotaci získal.

Stěžejní je rovněž časový aspekt. Musíte si sami pro sebe ujasnit časové souvislosti realizace projektového záměru při spolufinancování formou dotace. Máte opravdu projekt připraven tak, abyste jej stihli zpracovat a odevzdat v určeném termínu aniž by utrpěla jeho kvalita? Nebo naopak, je pro vás akceptované čekat se startem projektu až do vypsání další výzvy programu, která je plánována například až za rok? Je tedy vhodné mít připravený odpovídající časový rozvrh, včetně dostatečné rezervy a zvážit i rizika pozdržení realizace projektu třeba i o několik měsíců.

Využijte i Vy možnosti těchto nebo dalších dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu. Zajímají Vás tyto nebo další možnosti dotací? Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte nás a spolupracujte s profesionály.

Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti o dotaci až po dotační management. Praxe předchozích let ukazuje, že spolupráce s poradenskou firmou v oblasti dotací je pro mnoho podnikatelů nezbytná vzhledem k tomu, že nedisponují odbornými znalostmi, zkušenostmi ani personální kapacitou k vypracování všech pokladů, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání i následné realizaci a dokončení projektu.

Za celý tým Vám přejeme především zdraví, špetku úspěchu, klidu a harmonie.

Grant Consulting a.s.

Ing. Procházková Kateřina

Člen představenstva

Naši odborníci též přednáší na vysoké škole ČVUT

Minulý týden přednášela Ing. Kateřina Procházková na ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE na téma Dotace a projektové řízení.

Přednáška proběhla v rámci Fakulty biomedicínského inženýrství, programu biomedicínské inženýrství. Studenti byli seznámeni se základními informacemi o dotacích z EU a možnostech jejich využití v oboru, který studují. Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie, genetika, apod.

Další odborný článek v Retelu - ČTK: KUPTE SI HYBRIDA!

DOTACE, DOTACE A ZASE TY DOTACE

Děláme to, čemu nejvíce rozumíme a baví nás to, což je také na našich výsledcích vidět. Pomáháme podnikatelům, obcím, městům a neziskovým organizacím v jejich růstu a rozvoji v oblasti své činnosti. Rozumíme problematice dotací, které se věnujeme více jak 10 let, říká senior konzultant, Kateřina Procházková z firmy Grant Consulting, a.s.. Nechte práci na nás, v dotacích se vyznáme.

KUPTE SI HYBRIDA!

Uvažujete nad obnovou vozového parku, koupí vozidla s alternativním pohonem (osobní, užitkový, nákladní auto či minibus)? Kupte si elektromobil, hybrid či vůz na CNG pohon a získejte zpět až 800 tis. Kč.

Obce, kraje a jejich organizace jsou vhodnou cílovou skupinou pro tento projekt, protože najedou mnoho kilometrů, ale tak i podnikatelé se svým vozovým parkem. Obměna Vašeho vozového parku za ekologická vozidla tedy zvýší i efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ DOTACE KONČÍ!

Další dotační možností a tímto vyhlášením bohužel poslední, je dotace z oblasti nákupu technologií. V minulosti jste mohli čerpat pravidelně s frekvencí jednou za rok dotaci nákup libovolné technologie do provozu. Tato možnost byla pro podnikatele otevřena po dobu neuvěřitelných 12 let. Nyní bohužel tato dotace končí. Proto využijte poslední kolo, kam můžete zaregistrovat svoji žádost o dotaci a nakoupit naposledy technologie, stroje do provozu firmy.

Pro více informací nám zavolejte či zanechte zprávu:

Petr Koc tel: 724 307 608, email: dotace@granty-dotace.cz

Eliška Sadílková tel: 602 274 181, email: obchod@granty-dotace.cz

Podnikatel nemusí čekat peníze od investora či dlouhodobě si ukládat peníze stranou a šetřit než bude mít potřebnou sumu na investici. Nyní může požádat o dotaci i na nákup technologie do výroby, či drobnějšího stroje, zrekonstruovat si podnikatelské objekty či uspořit peníze v rámci provozních nákladů přes zateplení objektu, radí senior konzultant dotací, Kateřina Procházková.

Svůj nápad může předložit kdokoliv a naši analytici podnikatelský záměr zdarma posoudí a vyhodnotí úspěšnost získání dotace. Díky svým zkušenostem mohou tito analytici pomoci dalšímu úspěšnému projektu hrazenou dotací. Je pro nás samozřejmostí, že investorům umožňujeme vybrat si priority a pořadí dotačních záměrů, do kterých chtějí investovat nejdříve a které si nechají na příště. Náš analytik si během prvního jednání připraví přehled v časové ose, co a kdy chce podnikatel rozvíjet a dle toho jsme mu schopni nastavit plán, který bude vyhovovat investičních možností podnikatele i jemu zdravému cash-flow.

Jak získat dotaci Vám poradíme a vyřídíme vše potřebné za Vás. Čerpání dotací není jednoduchý proces a skýtá mnoho administrativních zásahů, na které je zapotřebí být znalcem v oboru dotací. Dlouholetá praxe v dotacích, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb v oblasti dotací společnosti Grant Consulting se odráží ve vysoké úspěšnosti schválených žádostí. „V současné době dle interní statistiky naší firmy jde až o 97% úspěšnost schválených žádostí o dotaci, které jsme připravili.“ upozorňuje konzultantka Kateřina Procházková.

Nejoblíbenější dotace:

· nákup technologií a strojů do provozu

· úspory energií vlastních i nájemních prostor (bytové domy, administrativní budovy, provozní objekty)

· propagace v zahraničí, či vybudování školicího střediska

· podpora a rozvoj bezbariérovosti budov

· chodníky, nadchody, podchody, přechody

Příprava všech těchto povinných příloh zabere často několik týdnů až měsíců, a proto nás kontaktujte již nyní, začneme připravovat s předstihem. Po otevření výzev může v každé z nich velmi rychle dojít k ukončení příjmu žádostí, z důvodu překročení vyčerpání připravené částky. „Největší šanci na úspěch má proto ten, kdo zahájí práce na žádosti o dotaci včas.“ říká konzultantka Kateřina Procházková.

Využijte i Vy možnosti těchto nebo dalších dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu. Zajímají Vás tyto nebo další možnosti dotací? Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte nás a spolupracujte s profesionály.

Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti o dotaci až po dotační management. Praxe předchozích let ukazuje, že spolupráce s poradenskou firmou v oblasti dotací je pro mnoho podnikatelů nezbytná vzhledem k tomu, že nedisponují odbornými znalostmi, zkušenostmi ani personální kapacitou k vypracování všech pokladů, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání i následné realizaci a dokončení projektu.

Využijte i vy služeb profesionálů, kteří změnili postavení na trhu již mnoha společnostem, obcím, městům i neziskovým organizacím. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte naše odborníky na Infolince 724 377 412, nebo na emailu prochazkova@granty-dotace.cz a informujte se na investiční i neinvestiční projekty pro rozvoj a efektivní budoucnost nejen vašeho podnikání.

I tento rok sponzorujeme Strom splněných přání

Opět jsme se zapojili do již pátého ročníku projektu Strom splněných přání pořádaného obecně prospěšnou organizací 

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. Jedná se o projekt, kdy si děti z dětských domovů píší ježíškovi o dárky v různé cenové relaci.

Tento rok jsme si pro podporu vybrali 5-ti letou Ivetku, která si moc přála koloběžku:

"Milý Ježíšku, chodím do mateřské školy. Ráda sportuji. Tety v domově o mně říkají, že jsem jako kluk. Ráda maluji a vybarvuji omalovánky. Děkuji za splnění přání. Hezké Vánoce"

Strom splněných přání můžete podpořit i Vy, ještě do 12.12.2016.

Poslední šance na NÁKUP STROJŮ a ZAŘÍZENÍ!

Dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu budou pro Vás dotace poskytnuty již bohužel naposledy. Nyní zaregistrujte s námi žádost o dotaci, na realizaci máte 3 roky.

Dotaci využijte na nákup libovolných technologií a strojů do provozu či výroby včetně softwaru, hardwaru, patentů či licencí.

Příjem poptávek pro zjištění možností dotací je stanoven do 30. 11. 2016.


Výzva však podoruje jen vybrané regiony a zaměření podniku (CZ NACE), a proto vyplňte Dotazník (v příloze) a odešlete nám ho na adresu: analytik@granty-dotace.cz či využijte možnost bezplatné půlhodinové konzultace s našimi analytiky. Rádi posoudíme Vaše dotační možnosti v této, případně i jiné výzvě.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9