INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Glosování nad čerpáním dotací


V Praze se na pravidelném výročním setkání jednali představitelé Evropské komise se zástupci ministerstev odpovědných za čerpání evropských fondů. Tématem setkání bylo aktuální stavu čerpání v jednotlivých programech. Zástupci Komise pozitivně zhodnotili Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství.

Seniorské byty - podpora dotacemi


Nově je vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na podpora bydlení (bytové domy bez bariér a podporované byty). Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců


Očekávaná výzva na vzdělávání zaměstnanců je zde a skutečně bude zahájen příjem žádostí od 1. listopadu 2017 od 11 hodin. Některé kritéria, ale i priority budou upravena. Můžeme se domnívat o jaké změny jde, ale vzhledem k tomu, že každá schvalovací komise měla i v minulých dvou výzvách různý přístup k výběrům.

Nejen malá vodní elektrárna


Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Plánovaná alokace je 280 mil. Kč, tj. dotační část k rozdělení. 

Zateplení hotelů a penzionů


Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou získat zvýhodněné financování pro své energeticky úsporné projekty realizované na území ČR vyjma Prahy. Jedná se v tuto chvíli o jeden z mála programů, kde mohou podporu získat též podnikatelé v odvětví cestovního ruchu. Alokace dotace k rozdělení činní 1,9 mld. korun.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9