INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Dotace pro obce a jejich rozvoj


Pro obce a města jsou vyhlášené další dotační tituly pro jejich samotný rozvoj. Dotačních titulů je nepřeberné množství, jen si dobře vybrat a naplánovat případnou investici. Nyní aktuálně je pro Vás připravená investice na hřiště, sportovní zařízení, komunitní centra, školské zařízení, místní komunikace či výstavby podporovaných bytů. 

Koupit byt či budovu s 95% dotací?


Dotace ve výši 95 % je určena pro církve a neziskové organizace, ve výši 90 %  je určena pro státní správu a samosprávu. Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Realizace projektu musí být mimo území hl.m. Prahy. Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. 

Glosování nad čerpáním dotací


V Praze se na pravidelném výročním setkání jednali představitelé Evropské komise se zástupci ministerstev odpovědných za čerpání evropských fondů. Tématem setkání bylo aktuální stavu čerpání v jednotlivých programech. Zástupci Komise pozitivně zhodnotili Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství.

Seniorské byty - podpora dotacemi


Nově je vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na podpora bydlení (bytové domy bez bariér a podporované byty). Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců


Očekávaná výzva na vzdělávání zaměstnanců je zde a skutečně bude zahájen příjem žádostí od 1. listopadu 2017 od 11 hodin. Některé kritéria, ale i priority budou upravena. Můžeme se domnívat o jaké změny jde, ale vzhledem k tomu, že každá schvalovací komise měla i v minulých dvou výzvách různý přístup k výběrům.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9