INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Připravujeme další seminář v termínu 13.4.2016

Pozvánka na seminář: „PODNIKEJTE S DOTACEMI“

Místo konání: Podnikatelská 553, 90 11 Praha 9 - Běchovice


Termíny konání: 13.4.2016 od 9:00 do 13:00


Cena: 1 682,- včetně DPH na účet 000035-7973860287/0100, v případě že se rozhodnete následně s námi uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci, částka Vám bude odečtena z ceny díla.


Program semináře:
09:00 Registrace účastníků
09:15 – 10:15 První blok
Možnosti podpory pro podnikatele pro Programové období 2014-2020
10:15 – 10:30 Přestávka na občerstvení
10:30 – 11:30 Druhý blok
Jak podat žádost o dotaci
11:30 – 11:45 Přestávka na občerstvení
11:45 – 12:45 Třetí blok
Diskuze
Individuální konzultace

Přihlášku si vyžádejte na  mailu: analytik@granty-dotace.cz a pošlete vyplněnou obratem 
nejpozději do 4.4.2016.

Retel ČTK - ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU ŽÁDOSTI VČAS

NEVÁHEJTE A ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU ŽÁDOSTI O DOTACI VČAS

 • foto úspory a

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do vzdělávání se vrací v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné v dnešním rychle se měnícím podnikatelském světě. Pro zaměstnavatele se v rámci OP Zaměstnanost nabízí možnost získat až 100% dotaci na vzdělávání zaměstnanců včetně vedoucích pracovníků v oblastech jako jsou IT, soft skills, jazykové schopnosti nebo odborné dovednosti a to na období až 2 let.


Jste podnikatel a uvažujete o rozvoji svých podnikatelských aktivit prostřednictvím výstavby, koupi či rekonstrukce nemovitostí či podnikových hal? O finanční podporu v programu Nemovitosti (OP PIK) mohou žádat podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, strategických službách nebo v technologických centrech. Program Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty částkou skoro 4 mld. Kč. Dotace na nemovitosti lze uplatit v každé fázi daného projektu – od prvních příprav, přes výstavbu a rozvoj, až po rekonstrukci objektů, na které je v tomto případě kladen maximální důraz.

Nepotřebujete kompletní rekonstrukci, ale chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie (v rámci OP PIK), který do roku 2020 rozdělí přes 20 mld. Kč. 

 • foto vzdělávání

Podnikáte nebo chcete podnikat v oblasti zemědělství, lesnictví nebo agroturistiky? Pak využijte možnosti podpory z Programu rozvoje venkova, který se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově. Program také podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj venkova. Mezi hlavní podporovaní aktivity patří:

·         Rozvoj agroturistiky, kdy na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení můžete získat dotaci až do výše 45%.

·         Rozvoj zemědělských podniků, kdy na investice do staveb, skladovacích prostor, technologií pro výrobu, nosných a ochranných konstrukcí pro trvalé plodiny, pořízení strojů, nákup zemědělských nemovitostí, atd. můžete získat dotaci až do výše 60%.

·         Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh je podporováno do výše 40% nákladů. V rámci této aktivity lze rekonstruovat budovy, pořídit technologie pro výrobu a skladování výrobků, či investovat do marketingu.

·         Na zvyšování kvality lesnické infrastruktury lze získat dotaci až 80%. Podporovány jsou především investice do rekonstrukcí a výstavby lesních cest.


Využijte i Vy možnosti dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost na trhu prostřednictvím dotací a grantů. Konkurenceschopnost, inovace, rozvoj či racionalizace firemních aktivit už nemusí setrvávat pouze na vašich bedrech. Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Oslovte profesionály. Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti až po dotační management. Největší šanci na úspěch má ten, kdo zahájí práce včas.


Dlouholetá praxe, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb společnosti Grant Consulting se odráží ve vysoké úspěšnosti schválených žádostí. V současné době jde až o 97% úspěšnost schválených žádostí. Využijte i vy služeb profesionálů, kteří změnili postavení na trhu již mnoha společnostem, obcím, městům i neziskovým organizacím. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte naše odborníky na Infolince 724 377 412, nebo na e-mailu: dotace@granty-dotace.cz a informujte se na investiční i neinvestiční projekty pro rozvoj a efektivní budoucnost.

Originál článku zde

 

Další termín semináře - Podnikejte s dotacemi

Pozvánka na seminář

„PODNIKEJTE S DOTACEMI“

Místo konání:           Podnikatelská 553, 90 11 Praha 9 - Běchovice

Termíny konání:       8.3.2016 od 9:00 do 13:00

Cena:                          1 682,- včetně DPH na účet 000035-7973860287/0100

Program semináře:

09:00    Registrace účastníků

09:15 – 10:15 První blok

Možnosti podpory pro podnikatele pro Programové období 2014-2020

10:15 – 10:30 Přestávka na občerstvení

10:30 – 11:30 Druhý blok

Jak podat žádost o dotaci

11:30 – 11:45 Přestávka na občerstvení

11:45 – 12:45 Třetí blok

Diskuze

Individuální konzultace

Přihlášku si vyžádejte mailem na: analytik@granty-dotace.cz a pošlete obratem (počet míst je kapacitně omezen), nejpozději do 29.2.2016

Hledáme posilu do týmu! Obchodní konzultant

Obchodní Analytik

Náplň práce:

 • poradenství a odborné konzultace v oblasti dotací se zaměřením na strukturální fondy EU,
 • jednání s klienty a prezentace dotačních možností,
 • vyhledávání vhodných žadatelů o dotace a uzavírání smluv,
 • péče o stávající klientelu,
 • komunikace a řízení klientské základny v příslušném regionu,
 • zajišťování komunikace s partnery a relevantními institucemi v příslušném regionu,
 • rozšiřování a řízení týmu externích spolupracovníků.

Požadujeme:

 • vzdělání minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení),
 • znalosti a praxe v oblasti dotačních programů (strukturální fondy EU) není podmínkou ale vítána,
 • doložená praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky podmínkou,
 • výborný písemný a mluvený projev,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: 

 • zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu,
 • rozšíření praktických zkušeností v oblasti dotačního poradenství,
 • odpovídající mzdové ohodnocení založené na motivačním principu
 • zaměstnanecké výhody,
 • místo výkonu práce Praha 9 - Běchovice

Termín nástupu:

Ihned (dle dohody)

Kontakt:

Mgr. Petra Lepičová

+420 724 377 412

analytik@granty-dotace.cz

Retel ČTK - Dotační programy pro podnikatele

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI - DOTAČNÍ PROGRAMY PRO PODNIKATELE

 • foto procházková gc a s 240 402 s

Nové dotační období 2014 – 2020 je v plném proudu. Využijte i Vy možnosti dotačních programů a posilte svou konkurenceschopnost prostřednictvím dotací a grantů z fondů EU. Konkurenceschopnost, inovace, rozvoj či racionalizace firemních aktivit už nemusí setrvávat pouze na vašich bedrech. Profesionální služby společnosti Grant Consulting a.s. nabízí odborné komplexní služby a poradenství v oblasti dotační politiky a strategického rozvoje s vysokou mírou úspěšnosti.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Dotační program OP PIK vybízí v prvním pololetí roku 2016 k realizaci investičních plánů všech podnikatelských subjektů. Kromě klasické dotace, nabízí v tomto programovém období OP PIK také tzv. finanční nástroje a kombinaci dotací a finančních nástrojů v těchto oblastech:

·         Úspory konečné spotřeby energie – podpora bude poskytována formou finančních nástrojů, tedy ve formě zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a prodlouženou dobou splatnosti, finančního příspěvku na ekologické studie anebo finančního příspěvku na úhradu úroků;

·         Úspory energie v SZT – podporována bude rekonstrukce či rozvoj soustav zásobování teplem nebo zavedení systému kombinované výroby elektřiny a tepla nebo zvýšení jeho účinnosti pomocí finančních nástrojů;

·         Proof of concept - cílem dotačního programu Proof of Concept je podpora aktivit, ověřující proveditelnost výzkumu a vývoje, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Podporováno bude mapování a průzkum trhu a zájmu aplikační sféry;

·         Inovační vouchery – hlavním cílem programu bude podpořit možnosti nákupu expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji;

·         Marketing – program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů a zvýšení využití exportních příležitostí, které na zahraničních trzích existují. Podporována je zejména efektivní individuální prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství;

·         Školicí střediska - Cílem programu je podpora budování a vybavení center pro vzdělávání zaměstnanců, která umožní další rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů.


Máte-li zájem o upevnění pozic vaší společnosti v tvrdé konkurenceschopnosti současného trhu, připojte se k žádostem a získejte finanční podporu. Největší šanci na úspěch v programu OP PIK má ten, kdo zahájí práce včas.


Jak rychle zjistit, zda jste oprávněným žadatelem? Jaké jsou Vaše šance na získání financí z rozpočtu EU? Oslovte profesionály. Grant Consulting a.s. je společnost, která se v oblasti dotační politiky EU a státu pohybuje již více než 10 let. Svým klientům poskytuje úplný servis od nezávazné konzultace spojené s výběrem vhodného dotačního titulu přes sepsání žádosti až po dotační management.

Dlouholetá praxe, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb společnosti Grant Consulting a.s. se odráží ve vysoké úspěšnosti schválených žádostí. V současné době jde až o 97% úspěšnost schválených žádostí. Využijte i vy služeb profesionálů, kteří změnili postavení na trhu již mnoha malým, středním i velkým společnostem, obcím, městům i neziskovým organizacím. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte naše odborníky na Infolince 724 377 412, případně na emailu dotace@granty-dotace.cz a informujte se na investiční i neinvestiční projekty pro rozvoj a efektivní budoucnost.

Originál článku zde

Poslední místa na seminář „PODNIKEJTE S DOTACEMI“

Místo konání:           Podnikatelská 553, 90 11 Praha 9 - Běchovice

Termíny konání:       26. 1.2016 od 9:00 do 13:00

Cena:                          1 682,- s DPH na účet 000035-7973860287/0100

Program semináře:

09:00    Registrace účastníků

09:15 – 10:15 První blok

Možnosti podpory pro podnikatele pro Programové období 2014-2020

10:15 – 10:30 Přestávka na občerstvení

10:30 – 11:30 Druhý blok

Jak podat žádost o dotaci

11:30 – 11:45 Přestávka na občerstvení

11:45 – 12:45 Třetí blok

Diskuze

Individuální konzultace

Požádejte si mailem o přihlášku  a pošlete nejpozději do 21.1.2016 poštou nebo mailem: analytik@granty-dotace.cz . Poslední dvě volná místa!

Nový článek v Retelu - ČTK - Nákup strojů a technologií

NOVÝ ROK VE ZNAMENÍ DOTACÍ NA NÁKUP STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Pro zájemce o získání podpory z fondů EU z řad podnikatelů připravil CzechInvest spolu s MPO vánoční dárek v podobě zveřejnění dalších výzev. Zájemci se mohou nově zapojit do otevřených programů Technologie, Inovace, Obnovitelné zdroje energie, Služby infrastruktury nebo Spolupráce.

 

V rámci programu Technologie je vyhlášena již III. výzva. O dotaci se v této výzvě mohou ucházet podnikatelé – fyzické i právnické osoby, které jsou malým či středním podnikem s minimálně dvouletou historií. Program je určen zejména pro výrobní a zpracovatelské, ale i další podniky ve strukturálně postižených regionech. Podniky mohou získat dotaci až 45% na nákup nových strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost a dále mohou být podpořeny náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Novou technologii, stroj či zařízení bude možné pořídit až do konce roku 2017.

 

Příjem žádostí o podporu bude pro všechny uvedené výzvy zahájen dne 4. ledna 2016.

 

Největší šanci na úspěch v programu OP PIK má ten, kdo zahájí práce včas. Přestože jsou výzvy, kromě programu Inovace, vypsány jako kolové, např. výzva v programu Technologie poběží pouze do vyčerpání násobku alokované částky, poté bude uzavřena. Žádosti podané jako první mají proto největší šanci na úspěch.

Proto je dobrým doporučením pro všechny ty podniky, které pro rok 2016 nebo 2017 plánují nákup nových strojů a technologií, oslovit Grant Consulting - odborníky z oboru a informovat se včas o svých možnostech využití finančních zdrojů z fondů EU. Více informací na webových stránkách http://granty-dotace.cz/, kde se rovněž můžete zaregistrovat k odběru novinek, aby Vám neutekla žádná důležitá informace. Tým našich projektových manažerů denně naslouchá Vašim požadavkům a potřebám, obratem je vyhodnocuje a navrhuje aktuální možnosti dotačních titulů.

ŽÁDNÁ LEPŠÍ DOBA, NEŽ JE PRÁVĚ TEĎ NA ROZVOJ FIRMY POMOCÍ DOTACÍ, NEPŘIJDE!

V případě jakýchkoliv dotazů jsme neustále k dispozici na Infolince 724 377 412, nebo na emailu dotace@granty-dotace.cz.

Originál článku zde.

I letos podporujeme Strom splněných přání

Vážení dárci,
letošní ročník projektu Strom splněných přání je za námi a my jsme moc rádi, že se letos podařilo splnit všech 1 074 přání v celkové hodnotě 1 654 353 Kč! V tuto chvíli už všechny dárky balíme, abychom je mohli rozeslat do jednotlivých dětských domovů.
Velmi si vážíme Vašeho zájmu a finanční podpory a děkujeme, že nám pomáháte dělat radost dětem z dětských domovů.
Přejeme Vám příjemné předvánoční dny.

Tereza Tkadlecová

zástupkyně ředitelky
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Nový článek v Retelu - ČTK

ENERGETICKÉ ÚSPORY U BYTOVÝCH DOMŮ

V prosinci 2015 bude vyhlášena výzva v rámci programu IROP na podporu rekonstrukce bytových domů (se čtyřmi a více bytovými jednotkami) za účelem snížení energetické náročnosti na území ČR mimo hl. m. Prahu.

Jaké budou podporované aktivity?

 1. Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, tedy projekty zaměřující se na zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna nebo rekonstrukce oken a dveří. Dále budou podporovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 2. Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody, tedy instalace nového zdroje pro vytápění bytového domu nebo pro přípravu teplé vody, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění může být provedeno komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, či vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu.
 3. Přechod na šetrné, ekologické zdroje, tedy pořízení kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, kryjící primárně energetické potřeby dotyčné budovy. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.

Podporována budou taková opatření, která mají přímý vliv na energetickou účinnost.

Jaká bude forma podpory?  Bude poskytována formou dotace.

A její výše? Předpokládá se 20-35 %.

Jeden vlastník může podat více žádostí na různé bytové domy.

Vlastníci bytových domů mohou také žádat o podporu (formou zvýhodněného úvěru) v programu Panel 2013+. V tomto programu je podpora poskytována také na další opatření (např. opravy výtahů, opravy hydroizolace stavby, opravy statických poruch, apod.) Podpora v programu Panel 2013+ se týká celého území ČR.

Pokud chcete vědět více, oslovte Grant Consulting - odborníky z oboru a informujte se včas o svých možnostech využití dotací. Více informací na webových stránkách http://granty-dotace.cz/, kde se rovněž můžete zaregistrovat k odběru novinek, aby Vám neutekla žádná důležitá informace. Tým našich projektových manažerů denně naslouchá Vašim požadavkům a potřebám, obratem je vyhodnocuje a navrhuje aktuální možnosti dotačních titulů. Jsme připraveni naslouchat i Vám.

ŽÁDNÁ LEPŠÍ DOBA, NEŽ JE PRÁVĚ TEĎ NA ROZVOJ FIRMY POMOCÍ DOTACÍ, NEPŘIJDE!

V případě jakýchkoliv dotazů jsme neustále k dispozici na Infolince 724 377 412, nebo na emailu dotace@granty-dotace.cz.

Originál článku zde.

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9